Ustawienia przeglądarki

Informacje dotyczące przeglądarki WWW

Preferowaną wersją przeglądarki jest Google Chrome, natomiast korzystanie z systemu możliwe jest również przy użyciu innych przeglądarek (w najnowszych, stabilnych wersjach), takich jak:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari

Nie jest zalecane stosowanie przeglądarek w wersjach beta, demo czy preview release.

Przygotowanie przeglądarki do pracy z systemem

Włączenie opcji akceptacji cookies i ładowania formantów ActiveX (niezbędne)

W opcjach przeglądarki należy wybrać domyślny poziom zabezpieczeń dla Internetu.

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet

W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać poziom Domyślny.

W przypadku zastosowania dla strefy Internet poziomu zabezpieczeń innego niż Domyślny, należy ustawić dla tej strefy dodatkowe parametry:

 • Wcisnąć klawisz Poziom niestandardowy następnie włączyć następujące opcje:
  1. Cookies > Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji (nie przechowywane) > Włącz
  2. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Monituj lub Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Włącz
  3. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz
  4. Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz

Włączenie obsługi protokołu HTTP 1.1 (niezbędne)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zaawansowane

Należy włączyć opcje:

Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez proxy

Włączenie przechowywania tymczasowych plików internetowych (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Ogólne

Następnie w sekcji Historia przeglądania wcisnąć klawisz Ustawienia. Spowoduje to otwarcie okna zawierającego sekcję Sprawdź czy są nowsze wersje przechowywanych stron. W sekcji tej należy wybrać opcję Automatycznie

Włączenie zapisywania stron ‘szyfrowanych’ w pamięci podręcznej (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Zaawansowane

Należy wyłączyć opcję:

Zabezpieczenia > Nie zapisuj szyfrowanych stron na dysk lub Zabezpieczenia > Usuwaj zapisane strony podczas zamykania przeglądarki

Usunięcie informacji z pamięci podręcznej (zalecane)

Przykład dla przeglądarki Internet Explorer

Opcje Internetowe > Ogólne

W sekcji Historia przeglądania wcisnąć przycisk Usuń... Następnie w kolejnym oknie wcisnąć przycisk Usuń pliki... i potwierdzić.