Transakcje bieżące online

_images/transakcje_online.png

Tabela transakcji online zawiera listę transakcji zawartych w dniu bieżącym, dla zleceń wysłanych na giełdę z bieżącego rachunku inwestycyjnego.

Transakcje są prezentowane w tabeli działającej w trybie online, dzięki czemu nie jest wymagane odświeżanie zawartości tabeli - samoczynnie będą pojawiać się w tabeli nowo zarejestrowane transakcje.

Kolumny tabeli transakcji online

Nr. transakcji - numer noty kontraktowej (numeru identyfikacyjnego transakcji na giełdzie);

Czas zawarcia - data i czas zawarcia transakcji na giełdzie;

Walor (Portfel) - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego zawarto transakcję. W nawiasie prezentowany jest portfel, dla którego zawarto transakcję (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego);

Ilość - ilość z transakcji, wyrażona w sztukach;

Kurs - kurs, dla którego zawarto transakcję;

Wartość - wartość transakcji wyrażona w PLN, zgodna z iloczynem ilości z transakcji oraz kursu transakcji;

Prowizja - wartość prowizji pobranej od transakcji, wyrażona w PLN.

Kwota nieopłacona - wartość nieopłaconej kwoty transakcji wynikającej z odroczonego terminu płatności (OTP);

Data rozliczenia - data rozliczenia transakcji w systemie KDPW;