Monitor powiadomień i komunikatów

Monitor powiadomień i komunikatów to obszar systemu w którym prezentowane są zdarzenia dotyczące operacji dokonywanych na rachunku oraz informacje specjalne o rachunku. Element ten został podzielony na dwa obszary dostępne pod odpowiednimi zakładkami.