Logowanie do systemu

Klient, który chce uzyskać dostęp do swojego konta za pośrednictwem systemu ePromak Plus musi się autoryzować (zalogować).

Proces autoryzacji (logowania) polega na wskazaniu swojego unikalnego identyfikatora i tajnego hasła (lub hasła jednorazowego wygenerowanego przez urządzenie autentykacyjne).

Uwaga

Jeśli Klient loguje sie po raz pierwszy - system poprosi o zmianę hasła. Nalezy w tej sytuacji dwukrotnie podać nowe hasło

Po połączeniu z adresem internetowym, pod którym oferowane jest oprogramowanie ePromak Plus, użytkownik ma możliwość rozpoczęcia pracy z systemem.

Zobacz także

Zmiana hasła statycznego jest możliwa po zalogowaniu się do systemu i uruchomieniu komponentu oferującego personalizację systemu. Na spodzie okna znajduje się przycisk Zmień hasło.

W przypadku wystąpienia błędu w trakcie logowania, użytkownik zostanie poinformowany o przyczynie błędu i ew. sposobie dalszego postępowania w oknie komunikatu błędu logowania.

Strona logowania oparta jest o system zarządzania treścią OpenCMS. Wygląd i zawartość strony mogą być w łatwy sposób modyfikowane i dostosowywane do wymagań Biura przez administratora.