Personalizacja powiadomień

_images/G28_personalizacja_powiadomien.png

Ustawień powiadomieńkonuje się w osobnym komponencie wybierają z menu systemu element Personalizacja powiadomień. Wywołne zostanie okno zawierająe nastęjąe funkcje:

Aktywowanie panelu powiadomień - zaznaczenie tej opcji będzie powodował rozwijanie dolnej belki aktywującej panel powiadomień (monitor powiadomień) każdorazowo po nadejściu nowego powiadomienia;

Otrzymuj powiadomienia o - zaznaczenie opcji dla określonego rodzaju zdarzenia będzie powodowało, że powiadomienia dla tego rodzaju zdarzenia będzie prezentowane w panelu powiadomień; Możliwe jest ustawienie dla nastepujących obiektów, dla których generowane są powiadomienia:

  • Zlecenia - ustawienie prezentacji powiadomień dotyczących zleceń oraz modyfikacji,
  • Transakcje - ustawienie prezentacji powiadomień dotyczących transakcji,
  • Przelewy - ustawienie prezentacji powiadomień dotyczących przelewów,
  • Zapisy - ustawienie prezentacji powiadomień dotyczących zapisów w ofercie publicznej,
  • Inne - ustawienie prezentacji pozostałych powiadomień.