Wynik podatkowy

Wyciągi roczne

_images/G26_wyciag.png

W drugiej zakładce zawarty będzie wyciąg roczny dla rachunku, na koniec roku podatkowego (dla ostatnich 5 lat, w których prowadzony był rachunek inwestycyjny).

Dane prezentowane na wyciągu będą podzielone na nastepujące grupy:

  • Autor raportu - informacja o sporządzającym raport (np. Biuro Maklerskie)
  • Rachunek inwestycyjny - dane rachunku dla którego sporządzono wyciąg oraz dane właścicieli rachunku
  • Adres wyciągu - dane adresowe dotyczące odbiorcy wyciągu (własciciela rachunku)
  • Salda kont finansowych rachunku - wartości sald kont finansowych rachunku inwestycyjnego na dzień 31-12-YYYY
  • Salda kont instrumentów finansowych rachunku - wartości sald kont instrumentów finansowych rachunku inwestycyjnego na dzień 31-12-YYYY
  • Całkowita wycena - wartość całkowita wycena rachunku inwestycyjnego na dzień 31-12-YYYY

Uwaga

Po wywołaniu funkcji Drukuj dla tej sekcji udostępniony zostanie wyciąg roczny na wybrany rok, gotowy do wydruku.